Home » Nieuws

Nationale ombudsman: CBR heeft afhandeling medische rijbewijsprocedures nog steeds niet op orde

De Nationale ombudsman heeft aanhoudende zorgen over de lange duur van de rijbewijsprocedures ...

Minister van Nieuwenhuizen:”Voorlopig geen afname wachttijden CBR”

Deze week beantwoorde Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vragen van ...

Nieuwe maatregelen CBR tegen wachttijd: ‘lage slagingspercentages zijn schrijnend’

Het CBR wil fitte gepensioneerde examinatoren inzetten om de wachttijd voor examens terug te ...

Nationale ombudsman: CBR heeft afhandeling medische rijbewijsprocedures nog steeds niet op orde

14 juni 2018

De Nationale ombudsman heeft aanhoudende zorgen over de lange duur van de rijbewijsprocedures waarin medisch onderzoek en/of een rijtest nodig is. Het kan soms tot zes maanden of langer duren voordat het CBR een beslissing neemt. Burgers hebben belang bij mobiliteit en bij goede informatie over de wachttijden. Dit schrijft ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan het CBR.

Uit een reeks klachten die zijn binnengekomen bij de Nationale ombudsman is opgevallen dat de termijnen nog steeds te ruim zijn. In de brief staat onder andere: "Het gaat om termijnen die nodig zijn voor de verwerking van de gezondheidsverklaringen met een medisch aspect en voor de vorderingsprocedures. Dit geldt met name ook voor het maken van een afspraak met een specialist of voor het plannen van een rijtest. Het CBR houdt zich daarnaast niet altijd aan de wettelijke termijn van vier weken die staat voor het nemen van de besluiten binnen deze procedures. In zaken die mij onder ogen komen, krijgen mensen soms te horen dat zij eerst acht weken moeten wachten voordat er een eerste beslissing wordt genomen over de verdere procedure. Ook komt het voor dat mensen te horen krijgen dat zij pas na anderhalve maand terecht kunnen bij een specialist en daarna soms weer anderhalve maand moeten wachten op een rijtest. Dit, terwijl zij, of derden van hen, afhankelijk zijn van het vervoer per auto en het allerminst zeker is dat zij niet rijgeschikt zijn. Ik zie zaken waarin de totale behandelingsduur is opgelopen tot zo'n zes à zeven maanden of langer."

Zorgelijk
In principe vindt de Nationale ombudsman iedere overschrijding van een wettelijke termijn onbehoorlijk, maar het gaat in dit geval om een reeks klachten. "De totale behandelingsduur acht ik bovendien zorgelijk, gelet op het belang dat veel burgers hebben bij mobiliteit en bij het zo kort mogelijk in onzekerheid verkeren over het feit of zij over hun rijbewijs kunnen (blijven) beschikken."

De nationale ombudsman weet dat het CBR bezig is met het wegwerken van een achterstand, maar dit gaar hem niet snel genoeg, reden om het CBR te vragen snel maatregelen te treffen. "Ik dring erop aan dat het CBR, in alle gevallen waarin burgers, buiten hun macht, in de knel komen door de te lange behandeltermijnen, zich inspant om de procedure te bespoedigen (...).  Daarnaast vraag ik opnieuw aandacht voor de informatieverstrekking bij een melding van een vermoeden van rijongeschiktheid, doorgaans afkomstig van de politie of de marechaussee (...). Ik verneem ten slotte graag of er aandacht is voor de wachttijden bij specialisten naar wie het CBR verwijst en voor de termijnen bij het plannen van rijtests. Op welke wijze kan het CBR meer bijdragen aan het terugdringen van deze wachttijden?"Handige linken

CBR
Rijschoolgegevens
Rijschool machtigen

Volg ons via


Autorijschool van D & D

A.G. de Vrijestraat 22
2806 SP GOUDA
Telefoon: 0182-524171
Mobiel: 0615477884

Privacy verklaring